Pelargonium & Geranium Nieuws!

Ons verenigingsorgaan

Pelargonium & Geranium Nieuws! is het officiële huisorgaan van de Nederlandse Pelargonium & Geranium Vereniging. Deze periodiek verschijnt 4x per jaar onder auspiciën van een bladredactie: eind februari/begin maart, mei, eind juli/begin augustus en in november.

 

Met ingang van de 39e jaargang in 2013 is het blad volledig gerestyled tot een full colour periodiek.

Hebt u een leuke bijdrage (kort of lang), tips, suggesties of wat dies meer zij? Laat het ons weten!
De deadlines voor inlevering van kopij zijn: 1 februari, 1 april, 1 juni en 1 oktober.

 

 

Meer info:
Lidmaatschap
Proefnummer inzien/downloaden