De vereniging

Bij de oprichting van de Nederlandse Pelargonium & Geranium Vereniging (NPGV) in 1974 zijn in de statuten vier doelstellingen opgenomen die 40 jaar later nog steeds actueel zijn:

  • het opwekken en verspreiden van de belangstelling voor alle soorten planten behorende tot de familie der Geraniaceae
  • het bevorderen van en voorlichten bij het kweken van deze planten
  • het komen tot een inventarisatie van de hier te lande bekende en voorkomende hybriden
  • het realiseren van een juiste Nederlandse beschrijving van alle bestaande soorten

Dat is een omvangrijke taak waarbij het criterium geldt dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.

Geraniumfamilie
In algemene zin houden wij ons bezig met de planten uit de geraniumfamilie: Erodium, Geranium, Monsonia, Pelargonium en Sarcocaulon. Hierbij ligt de nadruk op Geranium en Pelargonium.

Napraten bij de ledenvergadering in april 2015. Locatie: Kwekerij Van der Velde in Heerde

Bijeenkomsten, regio’s  en werkgroepen
De NPGV kent een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst met een kort huishoudelijk gedeelte en een groene invulling: planten ruilen en verkopen, lezingen, en ervaringen uitwisselen. Naast enkele regio’s kent de vereniging drie werkgroepen, t.w.: Geranium Groep, Pelargonium Cultivar Groep en Werkgroep Pelargonium Species.

Begin
In de beginjaren hadden vooral pelargoniums de aandacht. Tot een aantal geraniumliefhebbers vond dat hun groep te weinig aandacht kreeg. Zo ontstond de eerste werkgroep met vooral ’techneuten’: de Geranium Groep. Zij wisten wel heel veel van de planten, maar met het groepsgebeuren wilde het aanvankelijk niet echt lukken. Dankzij ieders inzet zijn we uitgegroeid tot een hechte groep mensen, zowel op plantengebied als in het persoonlijke vlak. We hebben een mooie mix gevonden tussen liefhebbers en techneuten en leren veel van en met elkaar.

Fragment uit het Geraniumboekje
Fragment uit het Geraniumboekje

Activiteiten
Ook de derde en vierde doelstelling zijn gerealiseerd: een sortimentsboekje van de geraniums die de leden van de Geranium Groep (GG) samen bezitten en jaarlijks verspreid wordt onder de werkgroepleden en een handzaam boekje met Nederlandse beschrijvingen en foto’s van 601 tuingeraniums, zowel de species als de cultivars. Veel leden van de Geranium Groep hebben een gedeelte beschreven en gefotografeerd.

De Werkgroep Pelargonium Species (WPS) is projectmatig bezig beschrijvingen te maken van de verschillende secties Species.

De in 2012 opgerichte Pelargonium Cultivar Groep (PCG) is uit de startblokken en aan de slag gegaan met een inventarislijst van cultivars die de leden zelf bezitten.

De regio Friesland organiseert veel evenementen die publiekelijk toegankelijk zijn.

Privacyprotocol NPGV 2022

Kent u ons full colour verenigingsblad Pelargonium & Geranium Nieuws! al?
Lees of downloadt een gratis proefexemplaar: →
Meer informatie over het lidmaatschap of direct lid worden en ons nieuw vorm gegeven magazine ontvangen? →